CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ THUYỀN VIÊN

Slide 1

ASHICO MANPOWER cung cấp và quản lý thuyền viên trên các đội tàu từ nội địa đến đánh thuê và trên đa dạng loại tàu, size tàu. Công tác tuyển dụng thuyền viên được thực hiện tuân thủ theo các quy tắc của MLC 2006 và STCW 1995/2010, đồng thời đáp ứng các tiêu chí của chủ tàu.

Dịch vụ cho thuê thuyền viên của Công ty được cấp phép theo “Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động” số 05/2020SHP cấp ngày 24/04/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng; và “Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải” số 49-2020/GCN-CHHVN cấp ngày 19/4/2020 của Cục hàng hải Việt Nam.

Hoạt động cung cấp thuyền viên cho chủ tàu nước ngoài của Công Ty được cấp phép bởi Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội theo giấy phép số 04/LĐTBXH-GP cấp đổi ngày 14/03/2023.

Đồng thời, dịch vụ cung ứng và quản lý thuyền viên của ASHICO MANPOWER được đánh giá và công nhận tuân thủ MLC 2006 và đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của đăng kiểm Class NK (NIPPON KAIJI KYOKAI).
Giay Phep Thay Doi Lan 1   1
Giay Phep Thay Doi Lan 1   2