GIỚI THIỆU CÔNG TY

 

Công ty Cổ phần Cung ứng và Quản lý Nhân lực Á Châu (ASHICO Manpower) được thành lập từ tháng 10 năm 2016 hoạt động trong lĩnh vực quản lý thuyền viên với sứ mệnh nâng cao chất lượng và kết nối nguồn nhân lực hàng hải Việt Nam với chủ tàu trong và ngoài nước. Công ty đặt ra tầm nhìn trở thành đơn vị quản lý thuyền viên chuyên nghiệp, là đối tác tin cậy của thuyền viên và chủ tàu. ASHICO Manpower đặt ra ba trụ cột trọng tâm để thực hiện sứ mệnh đó: tuyển dụng minh bạch, đào tạo thường xuyên, quản lý hiệu quả.
ManPower

Tuyển dụng minh bạch: ASHICO Manpower mở ra cơ hội nghề nghiệp đến mọi thuyền viên đáp ứng đủ yêu cầu theo tiêu chuẩn STCW 2010. Thông tin tuyển dụng được đăng trên các phương tiện truyền thông như fanpage ASHICO – Tuyển dụng thuyền viên, website ashico.com.vn và các kênh liên lạc khác. Chúng tôi tiếp nhận thông tin ứng tuyển và tư vấn khối tàu hợp lý cho từng thuyền viên.

Đào tạo thường xuyên: ASHICO Manpower đề cao và coi trọng bậc nhất công tác đào tạo chuyên môn và ngoại ngữ (Tiếng Anh). Mục tiêu chất lượng của chúng tôi là 100% thuyền viên được đào tạo và nhận thức đầy đủ về an toàn trước khi nhập tàu, đào tạo bổ sung khi thuyền viên nghỉ ca, kiểm tra chất lượng qua các hình thức phỏng vấn và bài test phần mềm.

Quản lý hiệu quả: ASHICO Manpower quyết tâm trở thành đối tác quản lý thuyền viên đáng tin cậy của chủ tàu đồng thời là điểm tựa vững chắc của thuyền viên. An toàn là tiêu chí hàng đầu và phát triển bền vững là mục tiêu lâu dài của ASHICO Manpower.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Sơ đồ